top of page

Thử nghiệm vaccine Moderna mRNA-1273 giai đoạn 3 tại UCSD/UCLA và các bệnh viện Mỹ

Hôm qua, 07/27/2020 hãng dược Moderna chính thức tuyển 30,000 tình nguyện viên cho đợt thử nghiệm cuối cùng trước khi xin chấp thuận FDA, giai đoạn 3, cho vaccine Covid-19, mRNA-1273 tại 89 bệnh viện và trung tâm nghiên cứu tại Hoa Kỳ (1).

Đợt thử nghiệm này sẽ là nghiên cứu lâm sàng đối chứng 15,000 người nhận vaccine và 15,000 người nhận vaccine giả dược để trả lời câu hỏi "vaccine này có tác dụng thật sự?" sau khi các giai đoạn 1 và 2 cho thấy tính an toàn của thử nghiệm vaccine mRNA-1237. Sau 2 tháng (đến cuối tháng 10/2020), Moderna sẽ theo dõi khả năng ngăn ngừa bệnh Covid-19 và bị nhiễm Sars-Cov-2.

Tại California, có 8 nơi thử nghiệm vaccine này. Hiện tại chỉ có UCSD (2), Benmarch Research (Sacramento), và Advanced Clinical Research tại Banning là bắt đầu nhận đăng ký thử nghiệm. UCLA sẽ cho phép đăng ký thử nghiệm sớm. Tất cả 89 bệnh viện và trung tâm đều nằm trong mạng lưới nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn 3 của chính phủ Hoa Kỳ, Coronavirus Prevention Network (3).

Thử nghiệm sẽ ưu tiên cho các bệnh nhân có nhiều rủi ro cao như BS, y tế, dân cư khu vực vùng tâm dịch, hoặc các sắc dân bị ảnh hưởng Covid-19 nhiều như người gốc Mexicô hay da Màu (không có châu Á).

Quý vị có thể nghe lại về

+ vaccine Moderna của tôi tại

https://www.youtube.com/watch?v=YjMQuKqrToI

+ 5 loại thử nghiệm vaccine hứa hẹn nhất cho Covid-19 tại

https://www.youtube.com/watch?v=ye8TJIQT_EU&t=19s

Next: chiều nay tôi sẽ viết về Covid-19 tại Việtnam: chủng mới Sars-Cov-2 là gì? mời quý vị đón đọc

Dr. Huynh Wynn Tran is a board certified, fellowship-trained Internal Medicine physician who specializes in Rheumatology and Dermatology at Wynn Medical Center.

1. Nghiên cứu về Moderna giai đoạn 3 trên clinical trials https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427 2. Đăng ký vaccine tại USCD https://medschool.ucsd.edu/research/actri/clinical/Pages/COVID-19-Prevention-Network-Study.aspx 3. Mạng lưới thử nghiệm giai đoạn 3 cho Covid-19 https://www.coronaviruspreventionnetwork.org/


bottom of page