top of page

Covid-19 vaccine: thêm một bước gần hơn đến thành công

Hãng dược Moderna công bố đã xong phần chuẩn bị cho giai đoạn 3 (cuối cùng) của việc thử nghiệm vaccine Covid-19 (1) với 30,000 bệnh nhân tình nguyện.

Thử nghiệm vaccine thường mất nhiều năm nhưng Covid-19 là trường hợp đặc biệt. Từ lúc nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, và đưa vào chữa trị có thể chỉ trong khoảng 1 năm. Hơn 100 loại vaccine khắp nơi trên thế giới đang được thử nghiệm, đa số ở giai đoạn 1 và 2. Moderna là một trong những hãng dược tiên phong với kết quả thử nghiệm khả quan ở giai đoạn 1 và 2.

Hôm qua, Moderna cũng công bố kết quả chi tiết của nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn trên 45 người (chỉ có 1 người châu Á và 1 người gốc Phi) trên tạp chí New England Journal of Medicine (2).

Vaccine Moderna là vaccine mRNA-1273, dùng 2 doses bằng cách chích 2 lần cách nhau 1 tháng. Vaccine này chích mRNA vào cơ thể, sau đó tế bào bạch cầu của cơ thể tạo ra kháng nguyên S-2P, bao gồm protein Sars-cov-2 glycoprotein có "móc" bên ngoài và "ngàm" S1-S2, sau đó được giữ ổn định bằng thay thế 2 amino acid