Covid-19

 

Testing and Updates 

01. 2021

​Covid-19 Pfizer Vaccine 

01. 2021
​Những chiếc máy nên có ở nhà

 

 

 

 

 

 


01.2021
How to treat Covid-19 at home? (Outpatient)
Chữa trị Covid-19 tại nhà thế nào?

 

 

 

 

 

 

 


12.2020:
PCR and Rapid Antigen Tests are available
======

WMC is partnering with SDI Labs to provide viral RT-PCR RNA test, which was authorized under FDA (EUA # 200122) and the test is 99.9% accurate. 

This PCR test is free and available only to Wynn Medical Center patients. 

Follow these steps

1. Register to test Covid-19 

2. Call our office to inform what you already registered

3. Stop by WMC and pick up the test kit at the parking lot

4. Drop off test kit at WMC parking lot

​5. Await for the results (email to you)

In addition, WMC also has FDA approved Rapid Antigen Covid-19 test that gives result in 15 minutes. 

WMC sử dụng bộ xét nghiệm PCR được FDA chấp thuận với độ chính xác 99%. Bộ PCR test này miễn phí và chỉ dành cho bệnh nhân tại Wynn Medical Center. 

Các buớc làm xét nghiệm Covid-19

1. Đăng ký xét nghiệm và cho biết triệu chứng

2. Gọi điện văn phòng

3. Lấy bộ xét nghiệm về nhà

4. Để bệnh phẩm tại bãi đậu xe WMC

​5. Chờ kết quả qua email 


Ngoài ra, WMC còn có bộ test kết quả nhanh trong 15 phút Rapid Antigen được FDA cho phép sử dụng.  

 How to do Covid-19 test at home with Dr. Wynn Tran

Dr. Wynn Tran

Health Blog

Wynn Medical Team

Dr. Wynn Tran's Lab

Copyright @ 2020 Wynn Medical Center