August 10, 2020

Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, không có triệu chứng gì, mọi thứ khoẻ mạnh, lần đầu đến gặp BS để hỏi về thuốc bổ. Hiện nay cô đang uống 5 loại này (hình).

BS nên khuyên gì trong trường hợp này?

Thực phẩm chức năng, TPCN, (dietary supplements, Vitamins) hay còn gọi là thuốc bổ, l...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Dr. Wynn Tran

Health Blog

Wynn Medical Team

Dr. Wynn Tran's Lab

Copyright @ 2020 Wynn Medical Center